شروع فعالیت

شرکت ایده جویان در سال ۹۵ فعالیت خود را در دانشگاه یزد با تیمی از دانشجویان نخبه رشته مهندسی کامپیوتر شروع کرد. پس از شروع فعالیت موفقیت آمیز شرکت در دانشگاه یزد، در سال ۹۶ برای رسمیت بخشیدن به فعالیت های شرکت اقدام به ثبت رسمی شرکت در اداره ثبت شرکت ها با نام “ایده جویان آتی ساز جاوید گستر” صورت گرفت و به ثبت رسید

سوابق کاری

شرکت ایده جویان تمرکز اصلی خود را در همکاری با دانشگاه یزد گذاشته است و اولین قرارداد رسمی مابین شرکت و دانشگاه یزد در سال ۹۶ به مدت یکسال بسته شد. هم اکنون نیز شرکت با دانشگاه یزد قرارداد داشته و در زمینه های مختلف با دانشگاه یزد در حال همکاری هست.